Inleiding

Centraal Meldpunt

Denkt u dat iemand onterecht een bijstandsuitkering, een Wmo-voorziening of een regeling via de Jeugdwet ontvangt? Dan kunt u dat melden.

De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân gaat vertrouwelijk om met uw gegevens én de informatie die u geeft.